Deze site is geregistreerd onder de naam Steelooper Computing, maar ondertussen wordt deze gebruikt voor Familie doeleinden en zaken die prive meegemaakt worden.


Waar komt de naam Steelooper vandaan?
Dat heb ik me ook altijd afgevraagd en me laten vertellen dat het een samentrekking is van de woorden Stee en Looper
Een Stee is een grote boerderij
Een Looper is Oud Nederlandsch voor Loper
Dus een SteeLooper was iemand die van Stee naar Stee liep.
Hij liep van Stee naar Stee om de Pacht te innen.

Als U de naam nog verder niet tegen bent gekomen, dan kan dat kloopen. Er zijn namelijk maar 7 Personen die zo heten
Dat zijn naast mijzelf mijn vader, moeder, 2 broertjes, 1 zusje en mijn vrouw.

Mijn Opa en Oma heette anders, helaas zijn beiden komen te overleiden, zij hadden namelijk de naam Sneelooper
Mijn vader heeft zijn naam laten veranderen naar Steelooper, omdat hij ervan overtuigd was dat de naam eigenlijk Steelooper was, en dat in het verleden een keer een fout gemaakt was waardoor de naam verder ging als Sneelooper
© Steelooper Consulting
Last updated on