'') { $dirhistory = explode("/",$parmdir); $lastdir=""; for ($x=1;$x<=(count($dirhistory)-2);$x++) { $lastdir=$lastdir."/".$dirhistory[$x]; } } function geturl($array, $index){ $link = ""; for ($x=1;$x<=$index;$x++) { $link= $link."/".$array[$x]; } return $link; } $dirstr=""; $nbsp = "  "; echo "

The player will show in this paragraph

"; echo ""; echo ""; //echo "
Download"; echo "download video

"; ?>
0) { asort($filelist); foreach ($filelist as $file) { // echo ""; } } else { echo ""; } ?>
"; echo "  "; echo ""; echo ""; echo ""; // echo "
Geen fotos in deze directory
Deze dakkapel is mede mogelijk gemaakt dankzij het harde werken van de mannen van Van Grinsven Dakkapellen
Van Grinsven Dakkapellen
© Steelooper Consulting
Last updated on